Made with MAGIX

Bruine Rat

Uiterlijk  Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk. Stevige bouw, lomp/log, vrij stompe snuit, oren zichtbaar. Staart bijna even lang als het lichaam, ca. 18-28 cm. Lichaamsgewicht ca. 500 gr. Ontwikkeling Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen. Jongen na 3 maanden geslachtsrijp. Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar. Leefwijze Uitstekende graver en zwemmer en leeft vanuit riolen en/of grachten. Van hieruit dringt de bruine rat gebouwen binnen. Oorspronkelijk leeft hij in vochtige kelders en riolen bij slachthuizen, hotels, restaurants en fabrieken waar levensmiddelen worden gemaakt en in de souterrains van flatgebouwen. Buiten gebouwen treffen we dit dier o.a. aan langs slootkanten, bij vuilnisbelten, houtopslagplaatsen, daar waar voldoende voedsel is. Het zijn alleseters, zij eten echter voornamelijk graan, knolgewassen en vlees o.a. huismuizen, kuikens en jonge eenden. Sporen Uitwerpselen (bruin/zwart, stomp en ca. 2 cm lang en 0,5 cm dik). Voetsporen ("prenten") en staartafdrukken in het stof. "Veegsporen" op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen. Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl in de directe omgeving wel stof/webben aanwezig zijn. Holen en dicht getrapte holen die binnen een dag weer open zijn gemaakt. Schade/overlast Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van weil) en paratyfus. Bij dieren verspreiding van o.a. varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a. Wering/preventie  Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat. Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5cm. Ca. 15cm brede, gladde stroken op buitenmuren.
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG
Copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer! 

RATTEN

Muskusrat

Uiterlijk Grotendeels bruin van kleur (de rug) en hij heeft een zilverkleurige buik Een grote stompe kop met korte oren en vrijwel geen nek. Verticaal afgeplatte, kale en geschubde staart 20 tot 30 cm., die bij het zwemmen als roer dienst doet. Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels Lengte van een volwassen muskusrat tussen de 24 en 40 cm en het gewicht: ca. 1.5kg (ter vergelijking: een bruine rat weegt ca. 0.5kg). Ontwikkeling  Draagtijd: 20 tot 30 dagen. Jaarlijks 2 tot 3 worpen. Nestgrootte 4 tot 10 jongen. Vermoedelijk maximale levensduur: tot 3 jaar. Leefwijze Zeer verborgen, in sterk begroeide omgeving, riet en biezen. Graaft holen- en gangsysteem in de walkant als nest. Kan op jaarbasis wel een kuub aan grond verzetten. Uitstekende zwemmer en duiker. Het knaagdier eet 's winters voornamelijk wortels van riet en andere waterplanten en eet 's zomers veel gras en oeverplantenvegetatie. Sporen Sporen: "glij" banen tussen de begroeiing (ca. 12cm breed) en gleuven in de waterloop. Beschadiging en verzakking tot wel 15 meter van de walkant. Proppen van plantenresten die in het water drijven. Afgeknaagde waterplanten. Gaten van ca. 15 cm. Schade Door het gangenstelsel net onder de grond, risico voor wegzakken in onzichtbare valkuilen bij de waterkant (schade vee en landbouwmachines). Door graafactiviteiten vernielen van oevers van watergangen en ondermijnen van dijken. Schade aan land- en tuinbouw gewassen. Door het wegknagen van hele rietkragen kalven de oeverkanten afzakken in. Knaagschade aan fuiken en netten van beroepsvissers als de muskusrat daar in terecht komt.

Woelrat

terug naar boven

Uiterlijk De woelrat is grijsbruin tot bruin van kleur. Plompe bouw, stompe snuit, ogen en oren zijn gedeeltelijk verborgen. Een volwassen droge woelrat is 140 tot 200 mm lang; de staart is kort behaard en 80 tot 140 mm lang. Ontwikkeling Per jaar gemiddeld 3 worpen van ca. 5 jongen. De draagtijd duurt 20 tot 22 dagen. Levensduur max. 2 jaar. Leefwijze Woelratten zijn herbivoren. Uitstekende graver (de grond wordt met de voortanden losgeknaagd). Knaagt aan ondergrondse wortels van jonge planten, o.a. van jonge vruchtbomen. De woelrat heeft uitsluitend een ondergronds bestaan; het gangenstelsel kan zeer uitgebreid zijn tot wel 200 meter. Sporen “Hobbelig” gazon, daar woelratten tegen de oppervlakte aan hun gangen maken. Schade Vooral aan jonge vruchtbomen (ca. 2 tot 4 jaar oud). Pengewassen zoals winterwortels en witlof. Vernieling gazon. Wering en preventie Plaatsen van klemmen. Werkzame giftige stof vermengd met wortel. Ingraven gaaswerk.

Zwarte rat

terug naar boven

Uiterlijk  In tegenstelling tot de naam is de rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariteiten. Slank, vrij spitse snuit. De oren zijn vliezig en bijna kaal, naar voren gericht en gevouwen reiken ze tot (over) de ogen. Staart (bij volwassen dier) langer dan het lichaam en fungeert als evenwichtsorgaan. Volwassen: 12 tot 24cm lichaamslengte. Ontwikkeling  Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen. Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen. Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld ca. 2 jaar. Leefwijze De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen. Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen voornamelijk in het zuiden van ons land en in havengebieden. Sporen Uitwerpselen: donker, spitse vorm, gemiddeld 1 cm. lang en 2-3 mm dik. Voetsporen ("prenten") en staartafdrukken in het stof "Veegsporen" op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl in de directe omgeving wel stof/webben aanwezig zijn. Schade  Bevuiling van voedselvoorraden. Overbrenger van ziekten bij de mens zoals de ziekte van Weil en voedselvergiftiging. Bij dieren varkenspest, pseudo-vogelpest. Vanwege het feit dat de tanden blijven doorgroeien en de rat dit proces van afsluiten en aangroeien in evenwicht probeert te houden: knaagschade aan o.a. verpakkingsmaterialen, houten vloeren, isolatiematerialen, leidingen en kabels. Wering/preventie  Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren. Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor ratten. Ca. 25cm brede, gladde stroken op buitenmuren bevestigen.
Made with MAGIX

Bruine Rat

Uiterlijk  Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk. Stevige bouw, lomp/log, vrij stompe snuit, oren zichtbaar. Staart bijna even lang als het lichaam, ca. 18-28 cm. Lichaamsgewicht ca. 500 gr. Ontwikkeling Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen. Jongen na 3 maanden geslachtsrijp. Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar. Leefwijze Uitstekende graver en zwemmer en leeft vanuit riolen en/of grachten. Van hieruit dringt de bruine rat gebouwen binnen. Oorspronkelijk leeft hij in vochtige kelders en riolen bij slachthuizen, hotels, restaurants en fabrieken waar levensmiddelen worden gemaakt en in de souterrains van flatgebouwen. Buiten gebouwen treffen we dit dier o.a. aan langs slootkanten, bij vuilnisbelten, houtopslagplaatsen, daar waar voldoende voedsel is. Het zijn alleseters, zij eten echter voornamelijk graan, knolgewassen en vlees o.a. huismuizen, kuikens en jonge eenden. Sporen Uitwerpselen (bruin/zwart, stomp en ca. 2 cm lang en 0,5 cm dik). Voetsporen ("prenten") en staartafdrukken in het stof. "Veegsporen" op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen. Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl in de directe omgeving wel stof/webben aanwezig zijn. Holen en dicht getrapte holen die binnen een dag weer open zijn gemaakt. Schade/overlast Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van weil) en paratyfus. Bij dieren verspreiding van o.a. varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a. Wering/preventie  Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat. Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5cm. Ca. 15cm brede, gladde stroken op buitenmuren.
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG
Copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer!

RATTEN

Muskusrat

Uiterlijk Grotendeels bruin van kleur (de rug) en hij heeft een zilverkleurige buik Een grote stompe kop met korte oren en vrijwel geen nek. Verticaal afgeplatte, kale en geschubde staart 20 tot 30 cm., die bij het zwemmen als roer dienst doet. Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels Lengte van een volwassen muskusrat tussen de 24 en 40 cm en het gewicht: ca. 1.5kg (ter vergelijking: een bruine rat weegt ca. 0.5kg). Ontwikkeling  Draagtijd: 20 tot 30 dagen. Jaarlijks 2 tot 3 worpen. Nestgrootte 4 tot 10 jongen. Vermoedelijk maximale levensduur: tot 3 jaar. Leefwijze Zeer verborgen, in sterk begroeide omgeving, riet en biezen. Graaft holen- en gangsysteem in de walkant als nest. Kan op jaarbasis wel een kuub aan grond verzetten. Uitstekende zwemmer en duiker. Het knaagdier eet 's winters voornamelijk wortels van riet en andere waterplanten en eet 's zomers veel gras en oeverplantenvegetatie. Sporen Sporen: "glij" banen tussen de begroeiing (ca. 12cm breed) en gleuven in de waterloop. Beschadiging en verzakking tot wel 15 meter van de walkant. Proppen van plantenresten die in het water drijven. Afgeknaagde waterplanten. Gaten van ca. 15 cm. Schade Door het gangenstelsel net onder de grond, risico voor wegzakken in onzichtbare valkuilen bij de waterkant (schade vee en landbouwmachines). Door graafactiviteiten vernielen van oevers van watergangen en ondermijnen van dijken. Schade aan land- en tuinbouw gewassen. Door het wegknagen van hele rietkragen kalven de oeverkanten afzakken in. Knaagschade aan fuiken en netten van beroepsvissers als de muskusrat daar in terecht komt.

Woelrat

terug naar boven

Uiterlijk De woelrat is grijsbruin tot bruin van kleur. Plompe bouw, stompe snuit, ogen en oren zijn gedeeltelijk verborgen. Een volwassen droge woelrat is 140 tot 200 mm lang; de staart is kort behaard en 80 tot 140 mm lang. Ontwikkeling Per jaar gemiddeld 3 worpen van ca. 5 jongen. De draagtijd duurt 20 tot 22 dagen. Levensduur max. 2 jaar. Leefwijze Woelratten zijn herbivoren. Uitstekende graver (de grond wordt met de voortanden losgeknaagd). Knaagt aan ondergrondse wortels van jonge planten, o.a. van jonge vruchtbomen. De woelrat heeft uitsluitend een ondergronds bestaan; het gangenstelsel kan zeer uitgebreid zijn tot wel 200 meter. Sporen “Hobbelig” gazon, daar woelratten tegen de oppervlakte aan hun gangen maken. Schade Vooral aan jonge vruchtbomen (ca. 2 tot 4 jaar oud). Pengewassen zoals winterwortels en witlof. Vernieling gazon. Wering en preventie Plaatsen van klemmen. Werkzame giftige stof vermengd met wortel. Ingraven gaaswerk. terug naar boven

Zwarte rat

terug naar boven

Uiterlijk  In tegenstelling tot de naam is de rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariteiten. Slank, vrij spitse snuit. De oren zijn vliezig en bijna kaal, naar voren gericht en gevouwen reiken ze tot (over) de ogen. Staart (bij volwassen dier) langer dan het lichaam en fungeert als evenwichtsorgaan. Volwassen: 12 tot 24cm lichaamslengte. Ontwikkeling  Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen. Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen. Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld ca. 2 jaar. Leefwijze De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen. Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen voornamelijk in het zuiden van ons land en in havengebieden. Sporen Uitwerpselen: donker, spitse vorm, gemiddeld 1 cm. lang en 2-3 mm dik. Voetsporen ("prenten") en staartafdrukken in het stof "Veegsporen" op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl in de directe omgeving wel stof/webben aanwezig zijn. Schade  Bevuiling van voedselvoorraden. Overbrenger van ziekten bij de mens zoals de ziekte van Weil en voedselvergiftiging. Bij dieren varkenspest, pseudo-vogelpest. Vanwege het feit dat de tanden blijven doorgroeien en de rat dit proces van afsluiten en aangroeien in evenwicht probeert te houden: knaagschade aan o.a. verpakkingsmaterialen, houten vloeren, isolatiematerialen, leidingen en kabels. Wering/preventie  Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren. Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor ratten. Ca. 25cm brede, gladde stroken op buitenmuren bevestigen.
Made with MAGIX

Bruine Rat

Uiterlijk  Rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk. Stevige bouw, lomp/log, vrij stompe snuit, oren zichtbaar. Staart bijna even lang als het lichaam, ca. 18-28 cm. Lichaamsgewicht ca. 500 gr. Ontwikkeling Draagtijd 20 tot 22 dagen, maximaal 15 worpen, bestaande uit 7 jongen tot 10 jongen. Jongen na 3 maanden geslachtsrijp. Levensduur gemiddeld ca. 1 jaar; maximaal 2 tot 3 jaar. Leefwijze Uitstekende graver en zwemmer en leeft vanuit riolen en/of grachten. Van hieruit dringt de bruine rat gebouwen binnen. Oorspronkelijk leeft hij in vochtige kelders en riolen bij slachthuizen, hotels, restaurants en fabrieken waar levensmiddelen worden gemaakt en in de souterrains van flatgebouwen. Buiten gebouwen treffen we dit dier o.a. aan langs slootkanten, bij vuilnisbelten, houtopslagplaatsen, daar waar voldoende voedsel is. Het zijn alleseters, zij eten echter voornamelijk graan, knolgewassen en vlees o.a. huismuizen, kuikens en jonge eenden. Sporen Uitwerpselen (bruin/zwart, stomp en ca. 2 cm lang en 0,5 cm dik). Voetsporen ("prenten") en staartafdrukken in het stof. "Veegsporen" op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen. Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl in de directe omgeving wel stof/webben aanwezig zijn. Holen en dicht getrapte holen die binnen een dag weer open zijn gemaakt. Schade/overlast Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van weil) en paratyfus. Bij dieren verspreiding van o.a. varkenspest, pseudo-vogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky e.a. Wering/preventie  Objecten onaantrekkelijk en/of ontoegankelijk maken voor bruine rat. Ventilatieopeningen in buitenmuren niet breder dan 0.5cm. Ca. 15cm brede, gladde stroken op buitenmuren.
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG

RATTEN

copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer! 

Muskusrat

terug naar boven

Uiterlijk Grotendeels bruin van kleur (de rug) en hij heeft een zilverkleurige buik Een grote stompe kop met korte oren en vrijwel geen nek. Verticaal afgeplatte, kale en geschubde staart 20 tot 30 cm., die bij het zwemmen als roer dienst doet. Tussen de 5 tenen van de achtervoet bevinden zich zwemborstels Lengte van een volwassen muskusrat tussen de 24 en 40 cm en het gewicht: ca. 1.5kg (ter vergelijking: een bruine rat weegt ca. 0.5kg). Ontwikkeling  Draagtijd: 20 tot 30 dagen. Jaarlijks 2 tot 3 worpen. Nestgrootte 4 tot 10 jongen. Vermoedelijk maximale levensduur: tot 3 jaar. Leefwijze Zeer verborgen, in sterk begroeide omgeving, riet en biezen. Graaft holen- en gangsysteem in de walkant als nest. Kan op jaarbasis wel een kuub aan grond verzetten. Uitstekende zwemmer en duiker. Het knaagdier eet 's winters voornamelijk wortels van riet en andere waterplanten en eet 's zomers veel gras en oeverplantenvegetatie. Sporen Sporen: "glij" banen tussen de begroeiing (ca. 12cm breed) en gleuven in de waterloop. Beschadiging en verzakking tot wel 15 meter van de walkant. Proppen van plantenresten die in het water drijven. Afgeknaagde waterplanten. Gaten van ca. 15 cm. Schade Door het gangenstelsel net onder de grond, risico voor wegzakken in onzichtbare valkuilen bij de waterkant (schade vee en landbouwmachines). Door graafactiviteiten vernielen van oevers van watergangen en ondermijnen van dijken. Schade aan land- en tuinbouw gewassen. Door het wegknagen van hele rietkragen kalven de oeverkanten afzakken in. Knaagschade aan fuiken en netten van beroepsvissers als de muskusrat daar in terecht komt.

Woelrat

terug naar boven

Uiterlijk De woelrat is grijsbruin tot bruin van kleur. Plompe bouw, stompe snuit, ogen en oren zijn gedeeltelijk verborgen. Een volwassen droge woelrat is 140 tot 200 mm lang; de staart is kort behaard en 80 tot 140 mm lang. Ontwikkeling Per jaar gemiddeld 3 worpen van ca. 5 jongen. De draagtijd duurt 20 tot 22 dagen. Levensduur max. 2 jaar. Leefwijze Woelratten zijn herbivoren. Uitstekende graver (de grond wordt met de voortanden losgeknaagd). Knaagt aan ondergrondse wortels van jonge planten, o.a. van jonge vruchtbomen. De woelrat heeft uitsluitend een ondergronds bestaan; het gangenstelsel kan zeer uitgebreid zijn tot wel 200 meter. Sporen “Hobbelig” gazon, daar woelratten tegen de oppervlakte aan hun gangen maken. Schade Vooral aan jonge vruchtbomen (ca. 2 tot 4 jaar oud). Pengewassen zoals winterwortels en witlof. Vernieling gazon. Wering en preventie Plaatsen van klemmen. Werkzame giftige stof vermengd met wortel. Ingraven gaaswerk.

Zwarte rat

terug naar boven

Uiterlijk  In tegenstelling tot de naam is de rug en buik blauwgrijs tot zwart, ook andere kleurvariteiten. Slank, vrij spitse snuit. De oren zijn vliezig en bijna kaal, naar voren gericht en gevouwen reiken ze tot (over) de ogen. Staart (bij volwassen dier) langer dan het lichaam en fungeert als evenwichtsorgaan. Volwassen: 12 tot 24cm lichaamslengte. Ontwikkeling  Per jaar gemiddeld 6 worpen van 6 tot 10 jongen. Jongen na 3 maanden geslachtsrijp; draagtijd 20 tot 24 dagen. Levensduur maximaal 5 jaar, gemiddeld ca. 2 jaar. Leefwijze De zwarte rat is een uitstekende klimmer en springer, eet alles, vnl. granen. Leeft op hoge, droge plaatsen in gebouwen voornamelijk in het zuiden van ons land en in havengebieden. Sporen Uitwerpselen: donker, spitse vorm, gemiddeld 1 cm. lang en 2-3 mm dik. Voetsporen ("prenten") en staartafdrukken in het stof "Veegsporen" op plaatsen waar ratten steeds dezelfde route kiezen Ontbreken van stof en/of spinnenwebben op vaste looppaden, terwijl in de directe omgeving wel stof/webben aanwezig zijn. Schade  Bevuiling van voedselvoorraden. Overbrenger van ziekten bij de mens zoals de ziekte van Weil en voedselvergiftiging. Bij dieren varkenspest, pseudo- vogelpest. Vanwege het feit dat de tanden blijven doorgroeien en de rat dit proces van afsluiten en aangroeien in evenwicht probeert te houden: knaagschade aan o.a. verpakkingsmaterialen, houten vloeren, isolatiematerialen, leidingen en kabels. Wering/preventie  Alle mogelijke toegangen dichten, zorg voor goed sluitende deuren. Indien mogelijk: maak voedsel onbereikbaar voor ratten. Ca. 25cm brede, gladde stroken op buitenmuren bevestigen. terug naar boven