Made with MAGIX

Houtaantasters

oftewel houtworm komt veel voor in oude gebouwen, vloeren, balken, dakbeschot, meubelstukken in droog en nat hout en in verschillende houtsoorten.

Over het algemeen

kunnen wij vrij gemakkelijk constateren of er houtworm in een bepaald

object aanwezig is; de overbekende gaatjes, varierend in grootte

(afhankelijk van de soort kever) en het aanwezige boormeel wat uit de

gaatjes komt; ook dit is weer variabel in grootte van korrel en structuur.

Wanneer er regelmatig kleine hoopjes stof (boormeel) geconstateerd wordt

bij een object dan spreken wij over actieve houtworm en is behandeling op

korte termijn noodzakelijk.

De meest voorkomende houtwormkevers zijn:

De gewone houtkever larve leeft van loof en naaldhout dat in gebouwen is verwerkt. De grote houtkeverlarve leeft in balken aangetast door vocht en schimmel. De heipaalkeverlarve leeft in vochtig hout, voornamelijk naaldhout. De huisboktorlarve tast vaak dakconstructies aan, grote schade. De spinthoutkeverlarve leeft in buitenste ringen van loofhout, ook tropisch hout. Zachte houtwormkeverlarve leeft in gedroogd naaldhout met bast, in buitenste ringen. Wilt u meer informatie? Mail dan naar: fa.vermeulen@ongedierte-weg.nl

Behandeling:

Bij grotere objecten die op locatie behandeld moeten worden zoals zolders, houten vloeren, balken wordt er bekeken in hoeverre het materiaal is aangetast, moeten er delen vervangen worden, is dit mogelijk i.v.m. een eventuele dragende constructie. Voorts wordt er bekeken of er verflagen verwijderd moeten en kunnen worden en met welke houtwormkever we te maken hebben. Nu gaan we over tot de bestrijding van de houtworm, beginnende met het zoveel mogelijk vrijmaken van de gangen door het boormeel er onder hoge druk uit te blazen of door deze met een stofzuiger uit te zuigen. Dan wordt het object of de objecten ingespoten, ingesmeerd (gekwast) of geinjecteerd met een werkzame stof die de larve zal doden. Deze behandeling dient nog een keer herhaald te worden binnen afzienbare tijd. Als de behandeling wordt uitgevoerd op bovengenoemde wijze geven wij 10 jaar garantie op deze behandeling. Kleinere stukken zoals meubelen, beelden en dergelijke kunnen worden opgehaald en gebracht (tegen vergoeding) of door de klant zelf worden aangeboden in Alphen a/d Rijn en worden dan in onze bestrijdingsruimte behandeld. Deze stukken blijven dan 2 a 3 weken bij ons, waar zij dezelfde behandeling krijgen als de grote objecten, echter wat meer verfijnd. De stukken worden o.a. ingepakt in folie om de vloeistof te kunnen laten gassen.
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG
Copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer! 
HOUTWORM
Made with MAGIX

Houtaantasters

oftewel houtworm komt veel voor in oude gebouwen, vloeren, balken, dakbeschot, meubelstukken in droog en nat hout en in verschillende houtsoorten.

Over het algemeen

kunnen wij vrij gemakkelijk

constateren of er houtworm in een

bepaald object aanwezig is; de

overbekende gaatjes, varierend in

grootte (afhankelijk van de soort

kever) en het aanwezige boormeel

wat uit de gaatjes komt; ook dit is

weer variabel in grootte van korrel

en structuur.

Wanneer er regelmatig kleine

hoopjes stof (boormeel)

geconstateerd wordt bij

een object dan spreken

wij over actieve

houtworm en is

behandeling op korte

termijn noodzakelijk.

De meest voorkomende

houtwormkevers zijn:

De gewone houtkever larve leeft van loof en naaldhout dat in gebouwen is verwerkt. De grote houtkeverlarve leeft in balken aangetast door vocht en schimmel. De heipaalkeverlarve leeft in vochtig hout, voornamelijk naaldhout. De huisboktorlarve tast vaak dakconstructies aan, grote schade. De spinthoutkeverlarve leeft in buitenste ringen van loofhout, ook tropisch hout. Zachte houtwormkeverlarve leeft in gedroogd naaldhout met bast, in buitenste ringen. Wilt u meer informatie? Mail dan naar: fa.vermeulen@ongedierte-weg.nl

Behandeling:

Bij grotere objecten die op locatie behandeld moeten worden zoals zolders, houten vloeren, balken wordt er bekeken in hoeverre het materiaal is aangetast, moeten er delen vervangen worden, is dit mogelijk i.v.m. een eventuele dragende constructie. Voorts wordt er bekeken of er verflagen verwijderd moeten en kunnen worden en met welke houtwormkever we te maken hebben. Nu gaan we over tot de bestrijding van de houtworm, beginnende met het zoveel mogelijk vrijmaken van de gangen door het boormeel er onder hoge druk uit te blazen of door deze met een stofzuiger uit te zuigen. Dan wordt het object of de objecten ingespoten, ingesmeerd (gekwast) of geinjecteerd met een werkzame stof die de larve zal doden. Deze behandeling dient nog een keer herhaald te worden binnen afzienbare tijd. Als de behandeling wordt uitgevoerd op bovengenoemde wijze geven wij 10 jaar garantie op deze behandeling. Kleinere stukken zoals meubelen, beelden en dergelijke kunnen worden opgehaald en gebracht (tegen vergoeding) of door de klant zelf worden aangeboden in Alphen a/d Rijn en worden dan in onze bestrijdingsruimte behandeld. Deze stukken blijven dan 2 a 3 weken bij ons, waar zij dezelfde behandeling krijgen als de grote objecten, echter wat meer verfijnd. De stukken worden o.a. ingepakt in folie om de vloeistof te kunnen laten gassen.
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG
HOUTWORM
copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer! 
Wilt u meer informatie? Mail dan naar: fa.vermeulen@ongedierte-weg.nl
VOOR MEER INFORMATIE BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE BEL ONS
Made with MAGIX

Houtaantasters

oftewel houtworm komt veel voor in oude gebouwen, vloeren, balken, dakbeschot, meubelstukken in droog en nat hout en in verschillende houtsoorten.

Over het algemeen

kunnen wij vrij gemakkelijk constateren

of er houtworm in een bepaald object

aanwezig is; de overbekende gaatjes,

varierend in grootte (afhankelijk van de

soort kever) en het aanwezige boormeel

wat uit de gaatjes komt; ook dit is weer

variabel in grootte van korrel en

structuur.

Wanneer er regelmatig kleine hoopjes

stof (boormeel) geconstateerd wordt bij

een object dan spreken wij over actieve

houtworm en is behandeling op korte

termijn noodzakelijk.

De meest voorkomende

houtwormkevers zijn:

De gewone houtkever larve leeft van loof en naaldhout dat in gebouwen is verwerkt. De grote houtkeverlarve leeft in balken aangetast door vocht en schimmel. De heipaalkeverlarve leeft in vochtig hout, voornamelijk naaldhout. De huisboktorlarve tast vaak dakconstructies aan, grote schade. De spinthoutkeverlarve leeft in buitenste ringen van loofhout, ook tropisch hout. Zachte houtwormkeverlarve leeft in gedroogd naaldhout met bast, in buitenste ringen. Wilt u meer informatie? Mail dan naar: fa.vermeulen@ongedierte-weg.nl

Behandeling:

Bij grotere objecten die op locatie behandeld moeten worden zoals zolders, houten vloeren, balken wordt er bekeken in hoeverre het materiaal is aangetast, moeten er delen vervangen worden, is dit mogelijk i.v.m. een eventuele dragende constructie. Voorts wordt er bekeken of er verflagen verwijderd moeten en kunnen worden en met welke houtwormkever we te maken hebben. Nu gaan we over tot de bestrijding van de houtworm, beginnende met het zoveel mogelijk vrijmaken van de gangen door het boormeel er onder hoge druk uit te blazen of door deze met een stofzuiger uit te zuigen. Dan wordt het object of de objecten ingespoten, ingesmeerd (gekwast) of geinjecteerd met een werkzame stof die de larve zal doden. Deze behandeling dient nog een keer herhaald te worden binnen afzienbare tijd. Als de behandeling wordt uitgevoerd op bovengenoemde wijze geven wij 10 jaar garantie op deze behandeling. Kleinere stukken zoals meubelen, beelden en dergelijke kunnen worden opgehaald en gebracht (tegen vergoeding) of door de klant zelf worden aangeboden in Alphen a/d Rijn en worden dan in onze bestrijdingsruimte behandeld. Deze stukken blijven dan 2 a 3 weken bij ons, waar zij dezelfde behandeling krijgen als de grote objecten, echter wat meer verfijnd. De stukken worden o.a. ingepakt in folie om de vloeistof te kunnen laten gassen.
Fa. Vermeulen doet het goed ONGEDIERTE WEG
Copyright 1978 - 2018 alle rechten voorbehouden | Algemene Voorwaarden | Privacyverklaring | Webdesign: Webbehheer en Meer!
HOUTWORM