Wij kunnen samen met u een volledig bestrijding- preventieplan opstellen volgens de huidige HACCP (BRC / EurepGAP) richtlijnen.

Steeds meer bedrijven dienen aan deze voorwaarden te voldoen.
Dit betreft niet alleen bedrijven die werken met voedingsmiddelen, maar ook verzorgingshuizen, ziekenhuizen, campings, jachthavens en bedrijven die leveren aan (grote) voedingsmiddelen producenten etc .
Eigenlijk komt het er in de praktijk op neer dat u als bedrijf bewust moet zijn van de risico`s die ongedierte met zich mee kunnen brengen. Er moet bijvoorkeur een preventiebeleid zijn.
Er dienen maatregelen te worden getroffen om zorg te dragen dat het hele bedrijf zo goed mogelijk vrij is van naden en kieren in muren en vloeren, maar ook ramen en deuren moeten eventueel worden voorzien van horren, zodat ongedierte geen kans krijgt om binnen te komen.
Er dient zo hygiënisch mogelijk in en om het bedrijf gewerkt te worden en in het gehele bedrijf dienen vallen ter signalering te staan, zodat er continue controle plaatsvindt en indien nodig snel kan worden ingegrepen bij melding van ongedierte.

De praktijk leert dat door het treffen van preventieve maatregelen ongedierte in een vroegtijdig stadium kan worden gesignaleerd, waardoor voorkomen kan worden dat een dierplaagprobleem escaleert en grote schadeposten veroorzaakt.
Per periodieke controle wordt er een logboek bijgehouden dat u en de keuringsinstanties kunnen bekijken, om te zien wat de resultaten zijn van het ongediertebestrijdingplan. Zo bent u altijd bekend met de situatie in uw bedrijf.
Wij zijn gediplomeerd bestrijdingstechnicus en volgen steeds jaarlijks scholing- opleidingtrajecten bij het KAD/EVM in Wageningen om op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderde bestrijding- en preventie methodes.


Home   ::   Werkwijze   ::   Vogelwering   ::   Houtworm   ::   Ontsmetting   ::   Informatie   ::   Contact          Design & Copyright: ServireX Computers ®